تازه ها

بازديد بچه هاي فار از گالري شهرياران

در تاريخ 15 اسفند 1399 جمعي از همراهان جوان فار در گالري شهرياران حضور پيدا کردند. در اين تجربه فرهنگي دکتر موسوي و احسان خانمحمدي بر اهميت هنر به مثابه تاکيد کردند و کشف ظرفيت هاي فرهنگ و هنر را ضروري شمردند. در ادامه جلسه بررسي آثار اساتيد هنرمندان مورد بررسي جمعي قرار گرفت.

ادامه مطلب
تازه ها

افتتاح گالري شهرياران

گالري شهرياران به مسئوليت فني دکتر موسوي افتتاح شد. همزمان با میلاد مبارک حضرت علی (ع)، مراسم افتتاح گالری شهریاران و نمایشگاه گروهی اساتید با نمایش اثردیده‌نشده‌ای از منصور قندریز و آثاری از محمد فاسونکی، ناصر اویسی، هادی فدوی، عربعلی شروه و سعید امکانی برگزار شد. دکتر سیدصالح موسوی در سخناني در مراسم افتتاحيه به…

ادامه مطلب