آيا براي دنياي آينده آماده هستيد؟

دنیای آینده تغییرات زیادی خواهد کرد و زندگی ما را دگرگون می‌کند. اما سوال اینجاست: آیا ما برای تغییر آماده ایم ؟ آیا توانایی تغییر کردن و انعطاف پذیر بودن را در برابر آن داریم؟

اگر توانایی باز تعریف خود را داشته باشیم جان سالم به در خواهیم برد در غیر این صورت تغیرات ما را نابود خواهد کرد.

اما چرا آینده؟ فار در آینده امید و رویا را جستجو میکند. می توان آینده ی روشنی داشت به شرط آنکه بتوانیم همراه تغییرات خودمان را بازتعریف کرده و برای دنیای آینده آماده باشیم. اجازه دهید یک مثال ساده بزنیم: در آینده اتومبیل های برقی و بدون راننده جای ماشین های فعلی را خواهند گرفت تصور کنید چند شغل نابود خواهد شد و این افراد مجبور خواهند بود دوباره توانایی های جدیدی بیاموزند و شغل جدیدی را برای خود دست و پا کنند . حال رانندگان خودروهای بنزینی باید برای آینده چه کنند؟

آیا شما برای تغییر آماده هستید؟

احسان خان محمدی

احسان خان محمدی

دکتر صالح موسوی

 صالح موسوی

زمان :

تابستان 1400

مکان :